Delta i vetenskap online!

 
Huvudsida
 Anmäl intresse
 Inloggning
 
Kalender
 
Regler
 
Integritetspolicy
 
Vanliga frågor
 
 Om webbplatsen
 Kontakt


Integritetspolicy


Vetenskaponline följer de etiska riktlinjer som ges ut av Vetenskapsrådet och arbetar i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning för persondata.

Vetenskaponlines forskningsetiska ansvar inkluderar att på lämpligt vis skydda potentiellt känslig information som samlas in:

  • All data som samlas in under rekrytering är lagrad på en server som endast är tillgänglig för Vetenskaponlines forskare och anställda. Denna data behandlas endast för att skicka ut riktade inbjudningar och information om våra studier. Syftet är att kunna bedriva icke-vinstdrivande forskning kopplat till svenska universitet. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt.
  • All personlig data som samlas in under enskilda studier (t.ex. ditt namn) hanteras i enlighet med det informerade samtycke som ges vid studietillfället. I allmänhet innebär detta att all personlig information ersätts med ett kodnummer som hålls separat från all data som skulle kunna identifiera personer. Viss personlig information kan komma att behövas för att möjliggöra betalning.
  • Alla ifyllda formulär som innehåller personligt identifierbar information (som informerat samtycke av en individ) förvaras på en säker plats.

Data som samlas in används endast i forskningssyfte och säljs eller lånas aldrig ut till tredje part. Som deltagare i våra studier och experiment är det din rättighet att skicka in klagomål till administratörerna eller de ansvariga forskarna om du anser att känslig personlig information som samlats in under något tillfälle inte har hållits konfidentiell. All insamlad personlig information om dig ser du när du loggar in. Du har också rätt att din personliga information på begäran raderas ur systemet. (Dina anonymiserade forskningsdata kan du inte se i systemet och kan inte raderas på begäran eftersom dessa data inte går att knyta till dig).
Vid frågor, kontakta info@vetenskaponline.se.