Delta i vetenskap online!

 
Huvudsida
 Anmäl intresse
 Inloggning
 
Kalender
 
Regler
 
Integritetspolicy
 
Vanliga frågor
 
 Om webbplatsen
 Kontakt


Regler


För att kunna delta i studier hos Vetenskaponline behöver du registrera dig i vår databas på denna sida. Genom att registrera dig accepterar du följande generella uppföranderegler:

  • Du kan bara registrera dig en gång i databasen. En deltagare som blir påkommen med att ha fler än en profil kommer att bli exkluderad från alla framtida studier.
  • En viss andel av de registrerade personerna kommer att få ett inbjudningsmeddelande vid en ny studie. Det exakta antal personer som bjuds in beror på studien och på den ansvariga forskaren. Endast inbjudna personer kan delta i experimenten.
  • Om du får ett inbjudningsmeddelande måste du svara på det för att delta. Varje experiment har begränsat antal platser. Svara så tidigt som möjligt om du vill försäkra dig om att få en plats. Viktigt: När du har svarat att du kommer att delta kan du inte senare ta tillbaka detta svar. Försäkra dig om att du faktiskt kan delta innan du svarar.
  • Till laboratorieexperiment bjuds vanligen in några fler personer än det planerade antalet platser. Det kan därför hända att du blir placerad som reserv. Mer information om reserver finns i den bekräftelse du får när du anmäler dig, eller innan själva experimenttillfället. Reserver får alltid ekonomisk kompensation för att dyka upp vid experimenttillfällen vid utsatt tid.
  • Deltagare blir ofta kompenserade baserat på olika beslut som de gör under experimentet. Den exakta summan som ett experiment betalar varierar också mellan olika experiment och beskrivs i varje enskild inbjudan.
  • För att få betalning av oss behöver du vara bosatt i Sverige och ha ett svenskt personnummer.
  • Viktigt: När ett experimenttillfälle har startat kommer de individer som skrivit upp sig för tillfället men inte dykt upp att förlora möjligheten till kompensation och frånvaron registreras i databasen. Upprepad frånvaro leder till permanent exkludering från databasen.
  • Under experimenttillfället måste deltagare följa experimentledarens anvisningar. Experimentledaren kommer att identifiera sig själv innan experimentet börjar.Vid frågor, kontakta info@vetenskaponline.se.